ชนะเลิศ

อันดับ 1 Trick or Treat เสียงอำลาในเทศกาลสีทอง
ผลงานประกวด

อันดับ 1 Trick or Treat เสียงอำลาในเทศกาลสีทอง

พี่คะ! เสียงเล็กใสดังออกมาเรียกให้เด็กหนุ่มวัยสิบสี่ปีที่กำลังยืนดูแกะแทะเล็มหญ้าอยู่นั้นให้หันกลับไปตามเสียงเพรียกที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว
Back to top button